Zostavy poštových schránok v oceľovom stojane
Poštové schránky sa zostavujú do baterií nitovaním. Poštová schránky z modelov A, B a C zostavené do baterií a opláštené Al plechom zo 4 strán sa umiestňujú do ocelovej nosnej konštrukcie zvarenej z JPU
80/40/2 a pozinkované.

Zostavy poštových schránok v Al profile
Poštové schránky z modelov A a C zostavené do baterií môžu byť umiestnené v stojane z dutého Al profilu 130/30, ktorý zároveň vytvára obvodový plášť.

Zostavy poštových schránok v trojnásobnom Al profile
Poštové schránky z modelov B (šírky 300 mm) zostavené do baterií môžu byť umiestnené aj v stojane z trojnásobného Al profilu 130/30, kde prostrední profil tvorí stojan.

Zostavy poštových schránok na podnoži
Poštové schránky z modelOV B zostavené do batérie a opláštené plechom zo 4 strán, môžu byť umiestnené na podnož z JPU 40/40/2. K podnoži môže byť upevnený rám s odkládacou doskou.

Leták - zostavy voľne stojacich poštových schránok (pdf)

Voľne stojace zostavy poštové schránkyVoľne stojace zostavy poštové schránkyVoľne stojace zostavy poštové schránkyVoľne stojace zostavy poštové schránky