Poštové schránky sa zostavujú do baterií nítovaním. Zostavy poštových schránok môžu býť opláštené po obvode (okrem spodnej časti) Al plechom s hrúbkou 1,6 mm a zozadu zakryté zadním Al plechom s hrúbkou 1,6 mm, alebo Zn plechom o hrúbke 0,8 mm. Zostavy poštových schránok je tiež možné lemovať dutým Al profilom 130/30 po celom obvode v kombinácií s kovovými rohovníkmy (okrem DLS modelu E a G). Zostavy poštových schránok model E je možné naviac orámovať po obvode JPU 60/20/2 a zostavy poštových schránok model G je možné orámovat po obvode JPU 80/40/2. Zostavy poštových schránok modelu E a G sú určené výhradne pre interiér. Celá zostavy poštových schránok je vždy lakovaná práškom PH v štandardných farbách RAL, alebo podľa požiadaviek zákazníka i v inom odtieni RAL. Zostavy poštových schránok sa osadzajú na stenu pomocou hmoždinek a skrutiek (nie je súčasťceny zostavy, v prípade požiadavky na dodanie je potrebné špecifikovať túto požiadavku v objednávke). Pre zostavy poštových schránok modelu B je možné dodať spodnú podpernú konzolu z JPU 40/40/2.

Zostavy poštových schránok pre vonkajšie prostredie môžu byťdoplnené nápisom s osvetlením ale aj bez osvetlenia (napr. popisné číslo, označenie
názvu ulice), zvonkovými tlačítkami a hovorovým zariazením. Zároveň môžu byťtieto zostavy poštových schránok doplnené aj o vlastné neštandardné zariadenie dodané zákazníkom (napr. videosystém, zvončekové tablo).

Leták - nástenné zostavy poštových schránok (pdf)

Nástenné zostavy poštových schránok