Poštové schránky a ich zostavy

Dverové zostavy poštových schránok sa osadzajú väčšinou do pevnej časti vchodovej steny vytvorenej z plastových, oceľových, drevenných alebo Al profilov. Na upevnenie sa používajú zasklievacie lišty. Poštové schránky sa nitujú do blokov a následne prinitovávajú na čelnú dosku z Al plechu hrúbky 2 mm, prípadne tepelne izolovanú (hrúbka 24-26 mm), maximálny rozmeru šírky alebo výšky je 1200x2500 mm. Vhodové sklapky sú osadené (zavesené) do čelnej dosky, rovnako ako aj plastové menovky.

Zostavy poštových schránok v oceľovom stojane
Poštové schránky sa zostavujú do baterií nitovaním. Poštová schránky z modelov A, B a C zostavené do baterií a opláštené Al plechom zo 4 strán sa umiestňujú do ocelovej nosnej konštrukcie zvarenej z JPU
80/40/2 a pozinkované.

Poštové schránky sa zostavujú do baterií nítovaním. Zostavy poštových schránok môžu býť opláštené po obvode (okrem spodnej časti) Al plechom s hrúbkou 1,6 mm a zozadu zakryté zadním Al plechom s hrúbkou 1,6 mm, alebo Zn plechom o hrúbke 0,8 mm. Zostavy poštových schránok je tiež možné lemovať dutým Al profilom 130/30 po celom obvode v kombinácií s kovovými rohovníkmy (okrem DLS modelu E a G).

Subscribe to RSS - Poštové schránky a ich zostavy