Poštové schránky Amej v Bratislava Petržalka, umiestenie na stenu v interiéry.

Poštové schránky Amej, Petržalka Rusovská cesta
Poštové schránky Amej, Petržalka Rusovská cesta
Poštové schránky Amej, Petržalka
Poštové schránky Amej, Petržalka Rusovská cesta
Poštové schránky Amej, Petržalka
Poštové schránky Amej, Petržalka
Poštové schránky Amej, Petržalka Rusovská cesta