Poštové schránky Amej Basic. realizacia v Devínskej Novej vsi, umiestnenie interiér na stenu.

Poštové schránky Amej, Devínska Nová Ves
Poštové schránky Amej, Devínska Nová Ves
Poštové schránky Amej, Devínska Nová Ves