Poštové schránky do vchodových dverí v paneláku pre obyvatľov Tematínskej ulice v Novom Meste nad Váhom. 18ks poštových schránok vo vstupných vchodových dverách. V spodnej časti sa nachádza vhodový otvor pre reklemné materialy.

Poštové schránky do dverí paneláku Poštové schránky do dverí paneláku Poštové schránky do dverí paneláku

Poštové schránky do dverí paneláku
Poštové schránky do dverí paneláku
Poštové schránky do dverí paneláku